Hlavní obsah

ekonomicky

Příslovce

  • ökonomisch, sparsamzacházet s materiálem ekonomickymit dem Material ökonomisch umgehen

Vyskytuje se v

politickoekonomický: situace ap. politisch-ökonomischpoliticko-ekonomický

ekonomický: das Wirtschaftspotenzialekonomický potenciál

báze: die materielle/ökonomische Basismateriální/ekonomická báze

perioda: die Perioden des ökonomischen Wachstumsperiody ekonomického růstu

software: die Wirtschaftssoftware/Sprachsoftwareekonomický/jazykový software

ekonomicky: mit dem Material ökonomisch umgehenzacházet s materiálem ekonomicky