Hlavní obsah

otevřeně

Příslovce

  • offenjednat/mluvit otevřeněoffen handeln/sprechenotevřeně se hlásit ke komu/čemusich offen zu j-m/etw. melden

Vyskytuje se v

dveře: Tag der offenen Türden otevřených dveří

otevřený: der Tag der offenen Türden otevřených dveří

čumět: j-n/etw. mit offenem Mund angaffenčumět na koho/co s otevřenou pusou

dopis: offener Briefotevřený dopis

nově: neu eröffnetes Geschäftnově otevřený obchod

ohniště: offene Feuerstelleotevřené ohniště

rána: eine tiefe/offene/verheilte Wundehluboká/otevřená/zacelená rána

dvířka: sich eine Hintertür offen lassennechat si otevřená zadní dvířka

hrát: mit j-m ein offenes Spiel spielenhrát s kým otevřenou hru

mluvit: offen sprechenmluvit otevřeně

náruč: j-n mit geöffneten Armen willkommen heißenuvítat koho s otevřenou náručí

ústa: mit offenem Mund dastehenstát s otevřenými ústy

zadní: sich eine Hintertür offenhaltenpamatovat na zadní vrátka, nechávat si zadní vrátka otevřená

Meer: das weite/offene Meerširé/otevřené moře

Weg: j-m stehen alle Wege offenkdo má všechny dveře otevřené

Wort: ein offenes Wort mit j-m redenmluvit s kým otevřeně

also: Die Tür war offen, also musste jemand gekommen sein.Dveře byly otevřené, takže někdo musel přijít.

hereinziehen: Es zieht durch die geöffnete Tür herein.Otevřenými dveřmi (sem) táhne.

otevřeně: offen handeln/sprechenjednat/mluvit otevřeně