Hlavní obsah

rokovat

Nedokonavé sloveso

  1. (vést jednání) tagen, besprechen etw. Akk mit j-mrokovat o bezpečnostních opatřeníchdie Sicherheitsmaßnahmen besprechenParlament právě rokuje.Das Parlament tagt gerade.
  2. (diskutovat) diskutieren, debattieren etw. Akk, über etw. AkkStudenti rokovali o novém rozvrhu.Die Studenten diskutierten über den neuen Stundenplan.