Hlavní obsah

Verantwortung

Die, podstatné jméno~, ~en

  • (z)odpovědnostin eigener Verantwortungna vlastní (z)odpovědnosteine große Verantwortung habenmít velkou (z)odpovědnostfür j-n/etw. eine Verantwortung übernehmenpřevzít odpovědnost za koho/co

Vyskytuje se v

heißen: Er weiß, was es heißt, Verantwortung zu tragen.Ví, co to znamená nést zodpovědnost.

übernehmen: die Verantwortung für etw. übernehmenpřevzít odpovědnost, odpovídat za co

mravní: die moralische Verantwortung für etw. habenmít mravní odpovědnost za co

nést: die Verantwortung für j-n/etw. tragennést odpovědnost za koho/co

odpovědnost: die Verantwortung für j-n/etw. habenmít odpovědnost za koho/co

pohnat: j-n zur Verantwortung ziehenpohnat koho k odpovědnosti

zodpovědnost: für etw. volle Verantwortung tragennést plnou zodpovědnost za co

Verantwortung: eine große Verantwortung habenmít velkou (z)odpovědnost