Hlavní obsah

gewiss

Přídavné jméno

  1. jistý, určitý věk, podobnost ap.hovor. das gewisse Örtchenjistá místnost toaleta
  2. jistý, zaručený výhra ap.seiner Begabung gewiss seinbýt si vědomý svého nadánínichts Gewisses wissennevědět nic určitého

Vyskytuje se v

Gewissen: sich Dat kein Gewissen aus etw. machennemít z čeho výčitky svědomí

schlecht: ein schlechtes Gewissen habenmít špatné svědomí

gewiss: nichts Gewisses wissennevědět nic určitého

rein: ein reines Herz/Gewissen habenmít čisté srdce/svědomí

Weise: in gewisser Weisesvým způsobem

Wissen: etw. nach bestem Wissen und Gewissen tunudělat co podle nejlepšího vědomí a svědomí

černý: schwarzes Gewissen habenmít černé svědomí

čest: auf Ehre und Gewissen, bei meiner Ehrehovor. na mou čest

jistý: unter gewissen Bedingungenza jistých podmínek

podmínka: unter gewissen Bedingungenza určitých podmínek

ulehčit: das Gewissen erleichternulehčit svědomí

hryzat: Ihr Gewissen plagt/quält sie.Hryže ji svědomí.

jednat: nach seinem Gewissen handelnjednat podle svého svědomí

otupit se: Sein Gewissen stumpfte ab.Jeho svědomí se otupilo.

špatný: ein schlechtes Gewissen habenmít špatné svědomí

určitě: Aber gewiss!Ale určitě!

určitý: bis zu einem gewissen Maßdo určité míry

zaručeně: Er kommt ganz gewiss.Zaručeně přijde.

čistý: ein reines Gewissen habenmít čisté svědomí

vědomí: nach bestem Wissen und Gewissenpodle nejlepšího vědomí a svědomí

Etwas: das gewisse Etwaszvláštní kouzlo, to něco osobní přitažlivost