Hlavní obsah

blbost

Vyskytuje se v

Quatsch: So ein Quatsch!Taková blbost!

Zeug: dummes Zeug redenmluvit blbosti