Hlavní obsah

pravda

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (pravdivé tvrzení) die Wahrheitčistá pravdareine Wahrheit
  2. (správný názor) die WahrheitTo je stará pravda.Das ist eine alte Wahrheit.mít pravduRecht haben
  3. (skutečnost) die WahrheitTo snad není pravda!Das gibt's ja gar nicht!

Vyskytuje se v

být: Není-li pravda?Nicht wahr?

čirý: čirá pravdareine Wahrheit

dobrat se: dobrat se pravdyzur Wahrheit gelangen

dobře: Dobře, máš pravdu.Richtig, du hast recht.

dokázat: Dokaž, že mluvíš pravdu.Beweise, dass du Wahrheit sagst.

holý: holá pravdanackte Wahrheit

hořký: hořká pravdabittere Wahrheit

milý: To nemáš pravdu, můj milý!Da hast du nicht recht, mein Lieber!

mít: mít pravduRecht haben

myslet: Myslím, že to není pravda.Ich glaube, es ist nicht wahr.

najevo: Pravda vyjde najevo.Die Wahrheit kommt ans Licht.

odvěký: odvěká pravdaewige Wahrheit

opak: Pravý opak je pravdou.Ganz im Gegenteil.

pak: Trváš-li na tom, pak ti řeknu pravdu.Wenn du daran festhältst, dann sage ich dir die Wahrheit.

pohledět: přen. pohlédnout pravdě do očíder Wahrheit ins Auge sehen

potud: Má jen potud pravdu,...Er hat nur insofern recht,...

pouhý: říci pouhou pravdureine Wahrheit sagen

poznat: poznat pravdudie Wahrheit erkennen

přísahat: Přísahám, že mluvím pravdu.Ich schwöre, dass ich die Wahrheit sage.

přitakat: Přitakal, že je to pravda.Er stimmte zu, dass es wahr ist.

říct: komu říci celou pravduj-m die volle Wahrheit sagen

směr: V tomto směru měl pravdu.In dieser Hinsicht hatte er Recht.

strachovat se: Strachuje se říct pravdu.Er hat Angst, die Wahrheit zu sagen.

ten, ta, to: To je pravda.Das stimmt., Das ist wahr.

to: To máš pravdu.Da hast du recht.

úplný: Máš úplnou pravdu.Du hast völlig recht.

vyzvědět: vyzvědět pravdudie Wahrheit erkunden

zamlčet: zamlčet pravdudie Wahrheit verschweigen

zřejmý: zřejmá pravdaoffensichtliche Wahrheit

daleko: daleko od pravdyfern von der Wahrheit

ven: (vy)jít s pravdou venmit der Wahrheit herauskommen

víno: Ve víně je pravda.Im Wein liegt die Wahrheit.

vyjít: vyjít s pravdou venmit der Wahrheit herauskommen

da: Tady v tom nemá pravdu.Da hat er nicht recht.

daran: Není na tom slovo pravdy.Kein Wort ist daran wahr.

dass: Je pravda, že zítra jede na dovolenou?Stimmt es, dass sie morgen in Urlaub fährt?

du: Máš pravdu.Du hast Recht.

finden: Myslím, že neříká celou pravdu.Ich finde, dass er nicht die ganze Wahrheit sagt.

forschen: pátrat po pravděnach der Wahrheit forschen

lauter: Je to čirá pravda.Das ist lauter Wahrheit.

pur: Řekni mi jen čistou pravdu.Sage mir nur pure Wahrheit.

siegen: Pravda nakonec zvítězí.Die Wahrheit wird am Ende siegen.

überzeugen: přesvědčit koho o pravděj-n von der Wahrheit überzeugen

verschweigen: zamlčet komu pravduj-m die Wahrheit verschweigen

vertragen: neunést pravdudie Wahrheit nicht vertragen

viel: V mnohém má pravdu.In vielem hat sie Recht.

vielleicht: Možná má pravdu.Er hat vielleicht recht.

Wahrheit: říkat pravdudie Wahrheit sagen

zugeben: Uznávám, že máš pravdu.Ich gebe zu, dass du recht hast.

aber: Ale to přece nemůže být pravda!Aber das kann doch nicht wahr sein!

pravda: čistá pravdareine Wahrheit