Hlavní obsah

pohledět

Dokonavé sloveso

  • (an)sehen, hinblickenSüD, ÖrD, SwD anschauenpřen. pohlédnout pravdě do očíder Wahrheit ins Auge sehenpohlédnout na hodinkydie Uhr ansehen

Vyskytuje se v

vděčně: j-n dankbar ansehen, j-m einen dankbaren Blick zuwerfenvděčně na koho pohlédnout

koutek: etw. nur aus den Augenwinkeln betrachtenpohlédnout na co koutkem očí

anblicken: j-n fragend anblickentázavě pohlédnout na koho

pohledět: der Wahrheit ins Auge sehenpřen. pohlédnout pravdě do očí