Hlavní obsah

anblicken

Vyskytuje se v

hledět: hledět na koho/coj-n/etw. anschauen/ansehen/anblicken

významně: významně se podívat na kohoj-n bedeutsam anblicken

anblicken: tázavě pohlédnout na kohoj-n fragend anblicken