Hlavní obsah

milý

Přídavné jméno

  1. (milovaný) liebmilé děti/milí rodičeliebe Kinder/Eltern
  2. (příjemný, vítaný) lieb, nett, angenehmmilá povinnosteine angenehme Pflichtbýt na koho, ke komu milýzu j-m nett/lieb seinTo je od vás velice milé.Das ist sehr nett von Ihnen.
  3. expr.(v oslovení, označení) lieb, der/die/das Liebemilá zlatá!meine Liebe!To nemáš pravdu, můj milý!Da hast du nicht recht, mein Lieber!

Odvozená slova

mile

Vyskytuje se v

když: Er ist doch so nett!Když on je tak milý!

návštěva: netter Besuchmilá návštěva

nemilý: unangenehme Überraschungnemilé překvapení

dieser, diese, dieses: Dieser Peter ist ein netter Kerl.Ten Petr je milý chlapík.

eigentlich: Er ist eigentlich ziemlich nett.On je vlastně celkem milý.

ihr: Ihr seid so lieb.Jste tak milí.

mein: mein liebes Kindmé milé dítě

milý: liebe Kinder/Elternmilé děti/milí rodiče