Hlavní obsah

vyjít

Dokonavé sloveso

 1. (dostat se ven) (hin)ausgehen, (he)rauskommen, hinauskommen
 2. vyjít (si) (vydat se někam) ausgehen, spazieren gehen
 3. (dostat se nahoru) hinaufgehen
 4. (o slunci ap.) aufgehen, heraufkommen
 5. (na povrch) herauskommen(o střele) losgehen
 6. (být vydán tiskem) erscheinen, herauskommenhovor. rauskommen
 7. (ze cviku ap.) kommen
 8. (dopadnout) aufgehen, herauskommen, klappen
 9. hovor.(školu) durchlaufen, absolvierenhovor.(neúspěšně) abgehen
 10. (být zadobře) auskommenNení snadné vyjít se všemi lidmi.Es ist nicht leicht, mit allen Menschen auszukommen.
 11. (vzít za východisko) ausgehen von etw.

Vyskytuje se v

naprázdno: leer ausgehenvyjít naprázdno

najevo: Die Wahrheit kommt ans Licht.Pravda vyjde najevo.

povrch: an den Tag kommen/zutage tretenvyjít/vyplout/vycházet na povrch

ven: mit der Wahrheit herauskommen(vy)jít s pravdou ven

vítěz: aus etw. als Sieger hervorgehenvyjít z čeho jako vítěz

vstříc: j-m/etw. entgegenkommenvyjít vstříc komu/čemu

dicke: mit etw. dicke auskommenbohatě vyjít s čím

heraustreten: aus dem Haus heraustretenvyjít z domu

Mode: in die/aus der Mode kommenpřijít do módy/vyjít z módy

schmal: mit einem schmalen Einkommen auskommen müssenmuset vyjít se skrovným příjmem

Übung: aus der Übung kommenvyjít ze cviku

Auflage: sieben Auflagen erlebenvyjít v sedmi vydáních

auskommen: Mit diesem Gehalt komme ich überhaupt nicht aus.S tímto platem vůbec nevyjdu.

Fang: auf Fang ausgehen(vy)jít na lov

herauskommen: Ich habe ihn aus dem Haus herauskommen sehen.Viděl jsem ho vyjít z domu.

Training: nicht mehr im Training seinvyjít ze cviku

vyjít: Es ist nicht leicht, mit allen Menschen auszukommen.Není snadné vyjít se všemi lidmi.