Hlavní obsah

versuchen

Vyskytuje se v

Glück: sein Glück versuchenzkusit (své) štěstí

handeln: Sie versucht beim Einkaufen immer zu handeln.Zkouší při nakupování vždy smlouvat.

Opfer: Gott durch ein Opfer zu versöhnen versuchenpokusit se smířit si boha obětí

umsonst: Alle Versuche waren umsonst.Všechny pokusy byly zbytečné.

Versuch: einen Versuch machenudělat pokus

pokus: metoda pokusu a omyludie Versuch-und-Irrtum-Methode

nahánět: hovor. Naháním ho už nějakou dobu.Ich versuche ihn schon einige Zeit zu erreichen.

namluvit: Nesnaž se mi nic namluvit!Versuche nicht, mir etwas einzureden!

nejistý: nejistý pokus o coein unsicherer Versuch um etw.

pokoušet se: Pokouší se o nemožné.Sie versucht das Unmögliche.

pozpátku: zkoušet číst pozpátkurückwärts zu lesen versuchen

rád: Raději to nezkoušej.Versuche es lieber nicht.

rozmlouvat: Nepokoušej se mi to rozmlouvat!Versuche nicht, mich davon abzuraten!

rozpomenout se: Zkus se na to rozpomenout.Versuch doch mal, dich daran zu erinnern.

vydařit se: Pokus se nevydařil.Der Versuch ist nicht gelungen.

znovu: Zítra to zkusím znovu.Ich werde es morgen nochmals versuchen.