Hlavní obsah

připravený

Vyskytuje se v

iluze: připravit koho o iluzej-m die Illusionen rauben

kolokvium: připravit se na kolokviumsich auf das Kolloquium vorbereiten

léčka: připravit léčku komu, pro kohoj-m, für j-n eine Falle vorbereiten

nálev: Možno připravit dva až tři nálevy.Es sind zwei bis drei Aufgüsse möglich.

nevinnost: připravit koho o nevinnostj-n seiner Unschuld berauben

opékání: připravit maso na opékánídas Fleisch zum Grillen vorbereiten

panenství: připravit koho o panenstvíj-m die Jungfernschaft rauben

převrat: plánovat/připravit převrateinen Umsturz planen/vorbereiten

připravit: práv. připravit kupní smlouvueinen Kaufvertrag vorbereiten

připravit: připravit večeřidas Abendessen zubereiten

rozběh: připravit se k rozběhusich zum Anlauf vorbereiten

vykročit: Už jsme připraveni, můžeme vykročit.Wir sind schon bereit, wir können losgehen.

start: Připravit se ke startu, pozor, teď!Auf die Plätze, fertig, los!

Essen: j-m ein Essen zubereitenpřipravit komu jídlo

treffen: Vorbereitungen für etw., zu etw. treffenpřipravit co

Verstand: j-n um den Verstand bringenpřipravit koho o rozum

berauben: das Tier seiner Freiheit beraubenpřipravit zvíře o svobodu

bereiten: j-m das Bett bereitenpřipravit komu postel

bringen: j-n um das Geld bringenpřipravit o peníze koho

fertig: sport. Auf die Plätze, fertig, los!Připravit se, pozor, teď!

kalt: kalte Platten zubereitenpřipravit obložené mísy

parat: eine Ausrede parat habenmít připravenu výmluvu

richten: die Betten für die Gäste richtenpřipravit postele pro hosty

so weit: Wir können jetzt gehen, ich bin so weit.Můžeme teď jít, jsem připraven.

vorbereiten: den Patienten für eine Operation vorbereitenpřipravit pacienta na operaci