Hlavní obsah

bereit

Vyskytuje se v

bereiten: sich bereitenpřipravit se, (při)chystat se

Schandtat: zu jeder Schandtat/allen Schandtaten bereit seinbýt pro každou špatnost

Weg: j-m/etw. den Weg bereitenpřipravit půdu komu/čemu

fade: eine fade Soße bereitenuvařit mdlou omáčku

indem: Du kannst ihm eine Freude bereiten, indem du ihn auch einmal besuchst.Můžeš mu udělat radost tím, že jej také někdy navštívíš.

Schrecken: j-m einen Schrecken bereitennahnat hrůzu komu