Hlavní obsah

bereiten

Sloveso

  1. etw. Dat ein Ende bereiten čemu učinit konec

Vyskytuje se v

Schandtat: zu jeder Schandtat/allen Schandtaten bereit seinbýt pro každou špatnost

Weg: j-m/etw. den Weg bereitenpřipravit půdu komu/čemu

fade: eine fade Soße bereitenuvařit mdlou omáčku

indem: Du kannst ihm eine Freude bereiten, indem du ihn auch einmal besuchst.Můžeš mu udělat radost tím, že jej také někdy navštívíš.

Schrecken: j-m einen Schrecken bereitennahnat hrůzu komu

ostuda: (u)dělat komu ostuduSchande über j-n bringen, j-m Schande bereiten

dělat: dělat komu starostij-m Sorgen bereiten

nesnáz: působit nesnázeSchwierigkeiten bereiten

podstoupit: Jsi toto riziko ochoten podstoupit?Bist du bereit, dieses Risiko einzugehen?

přichystat: Přichystejte si papír a tužku.Legen sie sich Papier und einen Stift bereit.

působit: působit komu radostj-m Freude bereiten

radost: udělat komu radostj-m Freude bereiten

uchystat: uchystat manželce překvapeníder Ehefrau eine Überraschung bereiten

vykročit: Už jsme připraveni, můžeme vykročit.Wir sind schon bereit, wir können losgehen.

způsobit: způsobit komu problémyj-m Probleme bereiten