Hlavní obsah

nesnáz

Vyskytuje se v

snadno: snadno se rozčílitleicht ärgerlich werden

snadný: být snadnou kořistíeine leichte Beute sein

domyslet si: Snadno si to domyslíš.Das kannst du dir leicht hinzudenken.

nesnadný: nesnadný úkoleine schwierige Aufgabe

on, ona, ono: Ono se snadno řekne...Das ist leicht gesagt...

ovlivnitelný: snadno ovlivnitelný zákazníkein leicht beeinflussbarer Kunde

roztrhat se: Tato látka se snadno roztrhá.Dieser Stoff zerreißt leicht.

snadno: Problém se dá snadno vyřešit.Das Problem ist leicht zu lösen.

snadný: položit snadnou otázkueine leichte Frage stellen

vyjít: Není snadné vyjít se všemi lidmi.Es ist nicht leicht, mit allen Menschen auszukommen.

vždy: Není vždy snadné rozhodnout, jestli...Nicht immer ist es leicht zu entscheiden, ob...

zapamatovatelný: snadno zapamatovatelná melodieleicht merkbare Melodie

zdaleka: Nebylo to ani zdaleka tak snadné.Es war bei weitem nicht so einfach.

betrauen: j-n mit einem schwierigen Auftrag betrauenpověřit koho nesnadným úkolem

stecken: hovor. in Schwierigkeiten steckenbýt v nesnázích finančních ap.

ärgerlich: leicht ärgerlich werdensnadno se rozčílit

Bedienung: Die Bedienung der Küchenmaschine ist einfach.Obsluha kuchyňského robota je snadná.

erlernbar: Diese Sprache ist leicht erlernbar.Tento jazyk se dá snadno naučit.