Hlavní obsah

stranit

Vyskytuje se v

dole: na straně 8 doleauf Seite 8 unten

levý: po levé stranězur linken Seite

následující: na následující straněauf der nächsten Seite

otevřít: otevřít knihu na straně 22das Buch auf Seite 22 aufschlagen

otřít se: Nápis na zadní straně se otřel.Die Schrift auf der Rückseite ist abgewetzt worden.

prosvítat: Na zadní straně papíru prosvítá text.Der Text scheint auf der Rückseite des Papiers durch.

strana: na pravé straněauf der rechten Seite

vnější: na vnější straněan der Außenseite

jenseits: na druhé straně řekyjenseits des Flusses

links: na levé straně dálnicelinks der Autobahn

rechts: na pravé straně ulicerechts der Straße

absondern: Stranil se svých spolužáků.Er sonderte sich von seinen Mitschülern ab.

anschließen: připojit se k (politické) straněsich einer Partei anschließen

aufschlagen: otevřít učebnici na straně 10Seite 10 im Lehrbuch aufschlagen

nahestehen: být (názorově) blízký (politické) straněeiner Partei nahestehen

übergehen: zběhnout k druhé straněauf die andere Seite übergehen

stranit: stranit mladšímu bratroviden jüngeren Bruder bevorzugen