Hlavní obsah

stranit

Vyskytuje se v

dole: na straně 8 doleauf Seite 8 unten

levý: po levé stranězur linken Seite

následující: na následující straněauf der nächsten Seite

otevřít: otevřít knihu na straně 22das Buch auf Seite 22 aufschlagen

otřít se: Nápis na zadní straně se otřel.Die Schrift auf der Rückseite ist abgewetzt worden.

prosvítat: Na zadní straně papíru prosvítá text.Der Text scheint auf der Rückseite des Papiers durch.

strana: na pravé straněauf der rechten Seite

strana: chodit po levé stranělinks gehen

vnější: na vnější straněan der Außenseite

strana: být na čí straněauf j-s Seite sein

jenseits: jenseits des Flussesna druhé straně řeky

links: links der Autobahnna levé straně dálnice

rechts: rechts der Straßena pravé straně ulice

absondern: Er sonderte sich von seinen Mitschülern ab.Stranil se svých spolužáků.

anschließen: sich einer Partei anschließenpřipojit se k (politické) straně

aufschlagen: Seite 10 im Lehrbuch aufschlagenotevřít učebnici na straně 10

nahestehen: einer Partei nahestehenbýt (názorově) blízký (politické) straně

übergehen: auf die andere Seite übergehenzběhnout k druhé straně