Hlavní obsah

následující

Vyskytuje se v

následující: auf der nächsten Seitena následující straně

spěšně: nacheilenspěšně následovat

vy: Bitte folgen Sie mir...Prosím, následujte mne...

darauf: am Tag darauf/darauf folgenden Tagden nato/následující den

folgen: Folgen Sie mir bitte!Následujte mě prosím!

nachgehen: den Eltern im Beruf nachgehennásledovat rodiče v povolání

willig: j-m willig folgenkoho ochotně následovat

zugehen: Das Paket geht Ihnen in den nächsten Tagen zu.Balík vám přijde v následujících dnech.

následovat: Auf die Regenzeiten folgte die Dürre.Po období dešťů následovalo sucho.