Hlavní obsah

stranit

Vyskytuje se v

dole: na straně 8 doleauf Seite 8 unten

levý: po levé stranězur linken Seite

následující: na následující straněauf der nächsten Seite

otevřít: otevřít knihu na straně 22das Buch auf Seite 22 aufschlagen

otřít se: Nápis na zadní straně se otřel.Die Schrift auf der Rückseite ist abgewetzt worden.

prosvítat: Na zadní straně papíru prosvítá text.Der Text scheint auf der Rückseite des Papiers durch.

strana: na pravé straněauf der rechten Seite

vnější: na vnější straněan der Außenseite

stranit: stranit mladšímu bratroviden jüngeren Bruder bevorzugen