Hlavní obsah

links

Příslovce

  • vlevo, nalevolinks von j-m gehenjít nalevo od kohovon links nach rechtszleva doprava

Předložka; s 2. pád

  • nalevo, vlevo, na levé stranělinks der Autobahnna levé straně dálnicelinks des Flussesna levém břehu řeky

Vyskytuje se v

liegen: j-n/etw. links liegen lassenkoho/co přehlížet, přezírat, zanedbávat

nach: den Kopf nach links drehenotočit hlavu nalevo

davor: Davor musst du links abbiegen.Před tím musíš odbočit doleva.

tendieren: Die Regierung tendiert nach links.Vláda se kloní doleva.

überholen: links überholenpředjíždět vlevo

wenden: sich nach links wendenotočit se doleva

zprava: dopr. přednost zpravarechts vor links

doleva: zahnout dolevanach links abbiegen

doleva: (politicky) orientovaný doleva(politisch) links orientiert

doprava: zleva dopravavon links nach rechts

křižovatka: Na křižovatce odbočte doleva.An der Kreuzung biegen Sie nach links ab.

nalevo: Jděte nalevo.Gehen Sie nach links.

nalevo: být/volit nalevolinks sein/wählen

odbočit: odbočit vlevonach links abbiegen

otáčka: otáčka vlevo/vpravodie Drehung links/rechts

přednost: Přednost zprava na téhle křižovatce neplatí.Auf dieser Kreuzung gilt rechts vor links nicht.

přihnat se: Zleva se přihnalo auto.Ein Wagen kam von links angebraust.

stočit: stočit auto dolevadas Auto nach links lenken

strana: chodit po levé stranělinks gehen

úklon: úklon trupu vlevodie Rumpfbeuge nach links

vlevo: zahnout vlevo(nach) links abbiegen

zabočit: Na křižovatce zabočíte doleva.An der Kreuzung biegen Sie links ab.

zahýbat: zahýbat dolevanach links abbiegen

zahýbat: Cesta zahýbá doleva.Der Weg zweigt nach links ab.

zatočit: zatočit doleva/za rohnach links/um die Ecke schwenken