Hlavní obsah

životní

Přídavné jméno

  1. (týkající se života) Lebens-, Existenz-zdravý životní stylgesunde Lebensweiseživotní partnerder Lebenspartnerživotní prostředídie Umweltživotní minimumdas Existenzminimum
  2. (skutečný) Lebens-

Vyskytuje se v

minimum: das Existenzminimumživotní minimum

náklad: die Lebenshaltungskostenživotní náklady

ochrana: der Umweltschutzochrana životního prostředí

partner: der Lebenspartnerživotní partner

požadavek: die Lebensanforderungenživotní požadavky

pravidlo: die Lebensregelživotní pravidlo

prostředí: die Umweltzerstörungdevastace životního prostředí

role: die Lebensrolleživotní role

úroveň: ein hoher Lebensstandardvysoká životní úroveň

znečištění: die Umweltverschmutzungznečištění životního prostředí

životně: lebenswichtigživotně důležitý

drama: ein Lebensdramaživotní drama

druh: einen Lebenspartner suchenhledat životního druha

pohoda: das Lebensbehagen/innerliche Behagenživotní/duševní pohoda

pojednávat: In seinem Artikel behandelt er den Umweltschutz.V článku pojednává o ochraně životního prostředí.

práce: die Lebensarbeit(celo)životní práce

slučovat se: Das ist nicht in Einklang mit meinen Lebensprinzipien.To se neslučuje s mými životními zásadami.

truchlivý: trauervolle Lebensgeschichtetruchlivý životní příběh

versus: Globalisierung versus Umweltglobalizace versus životní prostředí

završit: Er hat sein Lebenswerk vollendet.Završil své životní dílo.

zkušenost: die Lebenserfahrungenživotní zkušenosti

zrychlit se: Das Lebenstempo beschleunigte sich.Životní tempo se zrychlilo.

zvýšit: den Lebensstandard erhöhenzvýšit životní úroveň

životní: der Lebenspartnerživotní partner