Hlavní obsah

ochrana

Vyskytuje se v

bariérový: der Barrierenschutzbariérová ochrana

nájemník: der Mieterschutzochrana nájemníků

památka: der Denkmalschutzochrana památek

požární: der Brandschutzpožární ochrana

protipožární: der Feuerschutz, der Brandschutzprotipožární ochrana

příroda: der Naturschutzochrana přírody

spotřebitel: der Verbraucherschutzochrana spotřebitele

pojednávat: In seinem Artikel behandelt er den Umweltschutz.V článku pojednává o ochraně životního prostředí.

policejní: polizeilicher Schutzpolicejní ochrana

právní: j-m Rechtsschutz gewährleistenzajistit právní ochranu komu

Schutz: unter j-s Schutz stehenbýt pod čí ochranou

ochrana: der Rechtsschutzpráv. právní ochrana