Hlavní obsah

Gesundheit

Die, podstatné jméno~

  • zdraví pevné ap.Gesundheit!Na zdraví!, Zdravíčko! při kýchnutíeine eiserne/robuste Gesundheit habenmít železné zdravíEr ist bei guter Gesundheit.Těší se dobrému zdraví.

Vyskytuje se v

hinsichtlich: vzhledem k jeho zdravíhinsichtlich seiner Gesundheit

abträglich: Kouření škodí zdraví.Rauchen ist der Gesundheit abträglich.

kernig: mít pevné zdravípřen. kernige Gesundheit haben

Pflege: péče o tělo/zdravídie Pflege des Körpers/der Gesundheit

Schatz: Zdraví je vzácný poklad.Gesundheit ist ein kostbarer Schatz.

hazardovat: hazardovat se zdravímseine Gesundheit aufs Spiel setzen

chatrný: mít chatrné zdravíeine gebrechliche Gesundheit haben

křehký: mít křehké zdravíeine gebrechliche Gesundheit haben

na: napít se na čí zdravíauf j-s Gesundheit trinken

nahlodat: nahlodat zdraví kohoj-s Gesundheit anknacksen

oplývat: oplývat zdravímvon Gesundheit strotzen

podlomený: podlomené zdravíangegriffene Gesundheit

pohrávat si: pohrávat si se zdravímmit der Gesundheit spielen

poklad: Zdraví je vzácný poklad.Die Gesundheit ist ein kostbarer Schatz.

pozeptat se: pozeptat se po zdravísich nach der Gesundheit erkundigen

přát: přát komu zdraví/štěstí/láskuj-m Gesundheit/Glück/Liebe wünschen

ptát se: ptát se na čí zdravínach j-s Gesundheit fragen

stáří: dožít se stáří ve zdravídas Alter in Gesundheit erreichen

špatný: špatné zdravíschwache Gesundheit

ťuknout si: ťuknout si na zdravíauf die Gesundheit anstoßen

vetchý: přen. vetché zdravízerrüttete Gesundheit

zdraví: kypět zdravímvor Gesundheit strotzen

Gesundheit: Na zdraví!, Zdravíčko! při kýchnutíGesundheit!