Hlavní obsah

zdravit

Nedokonavé sloveso

  1. (pozdravem) grüßenzdraví Tě/Vás v dopiseches grüßt Dich/Sie
  2. (vřele vítat) grüßen, begrüßenzdravit vzácné hostyseltene Gäste begrüßen

Vyskytuje se v

lehký: leichte Körperverletzungpráv. lehké ublížení na zdraví

zdraví: die Gesundheitspflegepéče o zdraví

hazardovat: seine Gesundheit aufs Spiel setzenhazardovat se zdravím

chatrný: eine gebrechliche Gesundheit habenmít chatrné zdraví

křehký: eine gebrechliche Gesundheit habenmít křehké zdraví

na: auf j-s Gesundheit trinkennapít se na čí zdraví

nahlodat: j-s Gesundheit anknacksennahlodat zdraví koho

nezdravě: auf j-n ungesund wirkenpůsobit na koho nezdravě

oplývat: von Gesundheit strotzenoplývat zdravím

podlomený: angegriffene Gesundheitpodlomené zdraví

pohrávat si: mit der Gesundheit spielenpohrávat si se zdravím

poklad: Die Gesundheit ist ein kostbarer Schatz.Zdraví je vzácný poklad.

pozeptat se: sich nach der Gesundheit erkundigenpozeptat se po zdraví

přát: j-m Gesundheit/Glück/Liebe wünschenpřát komu zdraví/štěstí/lásku

přečkat: den Krieg gesund überstehenpřečkat válku ve zdraví

přestát: Er hat den Umzug gesund überstanden.Přestál stěhování ve zdraví.

ptát se: nach j-s Gesundheit fragenptát se na čí zdraví

stáří: das Alter in Gesundheit erreichendožít se stáří ve zdraví

škodlivý: Rauchen ist gesundheitsschädlich.Kouření je zdraví škodlivé.

špatný: schwache Gesundheitšpatné zdraví

ťuknout si: auf die Gesundheit anstoßenťuknout si na zdraví

vetchý: zerrüttete Gesundheitpřen. vetché zdraví

zdáli: Er grüßte schon von weitem.Už zdáli zdravil.

zdravě: gesund aussehenvypadat zdravě

heil: heil am Ziel ankommenve zdraví dorazit do cíle

hinsichtlich: hinsichtlich seiner Gesundheitvzhledem k jeho zdraví

abträglich: Rauchen ist der Gesundheit abträglich.Kouření škodí zdraví.

erheben: das Glas auf j-s Wohl erhebenpozvednout sklenici na čí zdraví

Gesundheit: Gesundheit!Na zdraví!, Zdravíčko! při kýchnutí

grüßen: Die Kirchenglocken grüßten uns schon von ferne.Kostelní zvony nás zdravily už z dálky.

heben: auf j-s Wohl den Kelch hebenpozvednout kalich na čí zdraví

kernig: přen. kernige Gesundheit habenmít pevné zdraví

Pflege: die Pflege des Körpers/der Gesundheitpéče o tělo/zdraví

Schatz: Gesundheit ist ein kostbarer Schatz.Zdraví je vzácný poklad.

Prosit: Prosit!Na zdraví!

zdravit: es grüßt Dich/Siezdraví Tě/Vás v dopisech