Hlavní obsah

nikdo

Vyskytuje se v

co do: Co do znalostí se mu nikdo nevyrovná.Was die Kenntnisse betrifft, kommt niemand an ihn heran.

dokonalý: Nikdo není dokonalý.Kein Mensch ist vollkommen.

chyba: Nikdo není bez chyby.Kein Mensch ist ohne Fehler.

mazlit se: Život se s nikým nemazlí.Das Leben hätschelt niemanden.

neomylný: Nikdo není neomylný.Niemand ist unfehlbar.

on, ona, ono: Od nich neznám nikoho.Von ihnen kenne ich keinen.

pomlouvat: Nechci nikoho pomlouvat.Ich will niemanden verleumden.

předhonit: V počítání ji nikdo nepředhoní.Niemand überholt sie im Rechnen.

dlužný: nezůstat nikomu nic dluženniemandem etwas schuldig bleiben

niemand: nikdo jinýniemand anders

unfehlbar: Nikdo není neomylný.Kein Mensch ist unfehlbar.

beirren: nenechat se nikým zmástsich von niemandem beirren lassen

halten: Nikdo tě tu nedrží.Es hält dich niemand hier.

ihm: Mimo něho tam nikdo nebyl.Außer ihm war dort niemand.

kein, keine: To ti nikdo neuvěří!Das glaubt dir keiner!

nicht: Nikdo neměl odvahu říci ne.Nicht einer hatte den Mut, nein zu sagen.

schon: Nikdo nezná odpověď? – Ale ano, já ji znám!Weiß niemand die Antwort? – Doch, ich schon!

vorgehen: Nikdo neví, co se tady vlastně děje.Keiner weiß, was hier eigentlich vorgeht.

sprechen: Pro nikoho tady nejsem.Ich bin für niemanden zu sprechen.