Hlavní obsah

nikdo

Vyskytuje se v

co do: Co do znalostí se mu nikdo nevyrovná.Was die Kenntnisse betrifft, kommt niemand an ihn heran.

dokonalý: Nikdo není dokonalý.Kein Mensch ist vollkommen.

chyba: Nikdo není bez chyby.Kein Mensch ist ohne Fehler.

mazlit se: Život se s nikým nemazlí.Das Leben hätschelt niemanden.

neomylný: Nikdo není neomylný.Niemand ist unfehlbar.

on, ona, ono: Od nich neznám nikoho.Von ihnen kenne ich keinen.

pomlouvat: Nechci nikoho pomlouvat.Ich will niemanden verleumden.

předhonit: V počítání ji nikdo nepředhoní.Niemand überholt sie im Rechnen.

dlužný: nezůstat nikomu nic dluženniemandem etwas schuldig bleiben