Hlavní obsah

co do

Předložka

  • was j-n/etw. betrifft, was j-n/etw. anbelangtCo do znalostí se mu nikdo nevyrovná.Was die Kenntnisse betrifft, kommt niemand an ihn heran.

Vyskytuje se v

huba: nemít co do hubynichts zu Beißen haben