Hlavní obsah

chyba

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (omyl) der Fehlerpočetní chybader Rechenfehlertisková/písařská chybader Druckfehler/Tippfehlerdopustit se chybyeinen Fehler begehen
  2. (závada) der Fehler, der Mangel, der DefektNikdo není bez chyby.Kein Mensch ist ohne Fehler.

Vyskytuje se v

oprava: die Fehlerkorrektur/Fehlerberichtigungoprava chyb

podání: der Aufschlagfehlerchyba při podání

překlad: der Übersetzungsfehlerchyba v překladu

slovosled: die Wortfolgefehlerchyby ve slovosledu

tisk: der Druckfehlerchyba tisku

tiskový: der Druckfehlertisková chyba

dopustit se: einen Fehler/ein Verbrechen begehendopustit se chyby/zločinu

fatální: ein fataler Fehlerfatální chyba

gramatický: die Grammatikfehlergramatické chyby

hloupý: in etw. einen dummen Fehler machenudělat hloupou chybu v čem

hrubý: einen groben Fehler begehenudělat hrubou chybu

mluvnický: grammatische Fehler machendělat mluvnické chyby

notorický: notorische Fehlernotorické chyby

odehrát: das Musikstück fehlerlos spielenodehrát skladbu bez chyby

ojedinělý: einzeln stehende Fehlerojedinělé chyby

podtrhnout: Er hat die Fehler mit Rotstift unterstrichen.Podtrhl chyby červenou tužkou.

učinit: einen Fehler begehenučinit chybu

udělat: einen Fehler machenudělat chybu

uznat: seinen Fehler zugebenuznat svou chybu

vršit se: Fehler häufen sich wieder.Chyby se opět vrší.

vypíchnout: Fehler aufzeigenvypíchnout chyby

zpozorovat: seinen Fehler bemerkenzpozorovat svou chybu

žehlit: seine Fehler ausbügelnžehlit své chyby

lávka: Weit gefehlt.pořek. Chyba lávky.

nebe: ein himmelschreiender Fehlerchyba do nebe volající

slib: Versprechen und Halten ist zweierlei.Sliby jsou chyby.

um: einen Fehler um den anderen machendělat chybu za chybou

eingestehen: Er hat seinen Fehler eingestanden.Přiznal svou chybu.

Fehler: Ich hatte im Test 7 Fehler.Měl jsem v testu 7 chyb.

grob: einen groben Fehler machenudělat hrubou chybu

machen: einen Fehler machenudělat chybu

Menge: in der Hausaufgabe eine Menge Fehler machenudělat v domácí úloze spoustu chyb

Rückfall: der Rückfall in alte Fehler/Gewohnheitennávrat ke starým chybám/zvyklostem

solcherart: Solcherart Fehler dürfen nicht noch einmal passieren.Takové chyby se už nesmí stát.

vorhalten: j-m seine Fehler vorhaltenvytýkat komu jeho chyby

chyba: der Rechenfehlerpočetní chyba