Hlavní obsah

Schicksal

Das, podstatné jméno~s, ~e

  1. osud, údělsich mit seinem Schicksal abfindensmířit se s vlastním osudem
  2. osud vyšší mocan die Gunst des Schicksals glaubenvěřit v přízeň osudu

Vyskytuje se v

überlassen: ponechat koho svému osuduj-n seinem Schicksal überlassen

Wink: znamení nebes/osudupřen. ein Wink des Himmels/Schicksals

zuschlagen: Osud zasáhl.přen. Das Schicksal schlug zu.

postesknout si: postesknout si nad svým osudemsich über sein Schicksal beklagen

vzdorovat: vzdorovat těžkému osududem schweren Schicksal trotzen

zavát: přen. Osud ho zavál do Austrálie.Das Schicksal hat ihn nach Australien verschlagen.

zpečetit: Osud její sestry je zpečetěn.Das Schicksal ihrer Schwester ist besiegelt.

žehrat: žehrat na svůj osudüber sein Schicksal klagen

osud: ponechat koho svému osuduj-n seinem Schicksal überlassen

Schicksal: smířit se s vlastním osudemsich mit seinem Schicksal abfinden