Hlavní obsah

nemálo

Příslovce

  • nicht wenigbýt nemálo překvapennicht wenig überrascht sein

Vyskytuje se v

čas: mít málo časuwenig Zeit haben

méně: čím dál méněimmer weniger

málem: Málem na to zapomněl.Er hat es beinahe vergessen.

málo: málo penězwenig Geld

něco: mít něco (málo) penězetwas Geld haben

nemálo: být nemálo překvapennicht wenig überrascht sein

pomoct: To pomůže málo.Das nützt wenig.

posrat se: Málem se posral strachy.Er hat fast vor Angst in die Hose geschissen.

přerazit se: Málem jsem se přerazil.Ich habe mir fast den Hals gebrochen.

přizabít: Málem ho za to přizabil.Er hat ihn dafür halb totgeschlagen.

teplý: málo/hodně teplýwenig/(viel) zu warm

usoužit: Starosti ho málem usoužily.Die Sorgen quälten ihn fast zu Tode.

víc: Více pracovat, méně mluvit.Mehr arbeiten, weniger sprechen.

zadusit: Jedovatý dým ho málem zadusil.Der giftige Rauch hat ihn fast erstickt.

zakousnout: Ještě bych něco málo zakousl.Ich möchte noch eine Kleinigkeit essen.

ani: ani dost málonicht ein wenig

chvatný: Práce chvatná málo platná.Gut Ding will Weile haben., Eile mit Weile!

udusit se: Málem se udusila smíchy.Sie erstickte fast vor Lachen.

binnen: během několika málo okamžikůbinnen weniger Augenblicke

nach: několik málo minut po nehoděwenige Minuten nach dem Unfall

abhauen: Málem by si usekl palec.Beinahe hätte er sich den Daumen abgehauen.

Berührungspunkt: Mají jen málo společného.Sie haben nur wenige Berührungspunkte.

doch: Má sice málo času, přesto přijde.Er hat zwar wenig Zeit, aber er kommt doch.

so: Ten film byl tak nudný, že jsem málem usnul.Der Film war so langweilig, dass ich dabei fast eingeschlafen wäre.

so wenig: Mám tak málo zkušeností jako on.Ich habe so wenig Erfahrung wie er.

sowenig: Jakkoli má málo zkušeností, myslí si, že ví vždycky všechno nejlíp.Sowenig Erfahrung er (auch) hat, er will immer alles besser wissen.

wenig: spokojit se s málemmit wenigem zufrieden sein

zu wenig: Má ještě málo zkušeností.Sie hat noch zu wenig Erfahrung.

zwar: Mám sice málo času, ale pomohu ti.Ich habe zwar zu wenig Zeit, aber ich helfe dir.