Hlavní obsah

kritika

Vyskytuje se v

břitký: břitká kritikascharfe Kritik

kritik: věčný kritikewiger Grantler

krotký: krotký kritikein milder Kritiker

malicherný: malicherný kritikein kleinlicher Kritiker

nelítostný: nelítostná kritikaunbarmherzige Kritik

nevrle: reagovat nevrle na kritikuauf die Kritik verdrießlich reagieren

umlčet: Tímto prohlášením umlčel kritiku.Mit dieser Äußerung hat er die Kritik verstummen lassen.

vztáhnout: vztáhnout kritiku na sebedie Kritik auf sich beziehen

zareagovat: zareagovat na kritikuauf die Kritik reagieren

Kritik: keine Kritik vertragennesnést žádnou kritiku

überziehen: Man soll seine Kritik nicht überziehen.Člověk nemá přehánět svou kritiku.