Hlavní obsah

Angst

Die, podstatné jméno~, Ängste

  • strach, obava, hrůzaKeine Angst!Žádný strach!, Neboj se!in ständiger Angst vor etw. lebenžít v neustálém strachu z čehovor Angst zitterntřást se strachyAngst um sein Leben habenmít strach o svůj životKeine Angst, ich vergesse es nicht!Žádný strach, já na to nezapomenu!

Vyskytuje se v

tot: halb tot vor Angst seinbýt polomrtvý strachem ap.

schütteln: sich vor Angst schüttelntřást se strachy

vor: vor Angst zitterntřást se strachy

voreinander: voreinander Angst habenmít jeden z druhého strach

abfallen: přen. Die Angst fiel von ihm ab.Spadl z něho strach.

aus: aus Angst lügenlhát ze strachu

Courage: Angst vor der eigenen Courage kriegenzaleknout se vlastní odvahy

schwitzen: Sie schwitzte vor Angst.Strachy se potila.

bát se: Ich habe nie Angst gehabt.Nikdy jsem se nebál.

dostat: Durst/Angst bekommendostat žízeň/strach

hrozný: furchtbare Angst vor etw. habenmít hrozný strach z čeho

chorobný: krankhafte Angst vor etw. habenmít chorobný strach z čeho

jen: Nur keine Angst!Jen se neboj!

mít: Angst vor einer Prüfung habenmít strach ze zkoušky

nahnat: Ich hatte große Angst., Mir war sehr bange.Měl jsem dost nahnáno.

neustálý: in ständiger Angst vor etw. lebenžít v neustálém strachu z čeho

nic: Hab keine Angst.Nic se neboj.

otřást se: sich vor Angst schüttelnotřást se strachem

podělat se: sich (vor Angst) in die Hose machenpodělat se strachem

podvědomý: eine unterbewusste Angstpodvědomý strach

posrat se: Er hat fast vor Angst in die Hose geschissen.Málem se posral strachy.

potit se: vor Angst schwitzenpotit se strachem

přemoct: die Angst überwindenpřemoci strach

přikrčit se: sich in Angst duckenpřikrčit se strachy

roztřást se: Seine Knie erzitterten vor Angst.Strachy se mu roztřásla kolena.

sevřít: Die Angst hat ihr die Kehle zugeschnürt.Strach jí sevřel hrdlo.

strach: vor Angst zitterntřást se strachem

strachovat se: Er hat Angst, dass er dorthin nicht rechtzeitig kommt.Strachuje se, že tam nepřijde včas.

trnout: Er hat Angst, dass es schlecht gelingt.Trne, že to špatně skončí.

tuhnout: Das Blut erstarrt mir in den Adern vor Angst.Strachem mi tuhne krev v žilách.

ukrýt: seine Angst vor den Feinden verhehlenukrýt před nepřáteli svůj strach

úzko: Mir wird (angst und) bange davor.Je mi z toho úzko.

zakňučet: Der Hund hat vor Angst gewinselt.Pes zakňučel strachy.

zakřičet: vor Angst aufschreienzakřičet strachem

zježit se: Seine Haare sträubten sich vor Angst.Vlasy se mu hrůzou zježily.

ukousnout: Keine Angst, ich beiße doch nicht!Neboj se, neukousnu tě!

Angst: Keine Angst!Žádný strach!, Neboj se!