Hlavní obsah

vergehen

Vyskytuje se v

lachen: j-m vergeht (noch) das Lachenkoho (ještě) přejde smích

Lust: Wenn ich das höre, vergeht mir die Lust.Když to slyším, přechází mě chuť.

Unkraut: žert. Unkraut vergeht nicht.Kopřivu mráz nespálí.

Zeit: Die Zeit vergeht rasch.Čas ubíhá rychle.