Hlavní obsah

stutzen

Sloveso

  • zkrátit, přistřihnout, zastřihnouteine Hecke stutzenzkrátit živý plotj-m/sich den Bart stutzenpřistřihnout komu/si vousy

Vyskytuje se v

stützen: auf j-n/etw. opřít se o koho/cosich stützen

Stock: opírat se o hůlsich auf einen Stock stützen

stutzen: zkrátit živý ploteine Hecke stutzen

opora: být komu oporoufür j-n eine Stütze sein

nadzvednout se: Pokusila se nadzdvihnout na loktech.Sie versuchte, sich auf die Ellenbogen zu stützen.

podepřít se: podepřít se rukama o stůlsich mit den Händen auf den Tisch stützen

podložit: podložit hlavu polštářemden Kopf mit einem Kissen (ab)stützen

podpírat se: podpírat se o hůlsich auf einen Stock stützen

spočívat: Toto tvrzení spočívá na spekulacích.Diese Behauptung stützt sich auf Spekulationen.

vzepřít se: vzepřít se na loktysich auf die Ellenbogen stützen

křídlo: přistřihnout komu křídlaj-m die Flügel stutzen