Hlavní obsah

stutzen

Sloveso

  • zkrátit, přistřihnout, zastřihnouteine Hecke stutzenzkrátit živý plotj-m/sich den Bart stutzenpřistřihnout komu/si vousy

Vyskytuje se v

stützen: sich stützenauf j-n/etw. opřít se o koho/co

Stock: sich auf einen Stock stützenopírat se o hůl

stutzen: eine Hecke stutzenzkrátit živý plot