Hlavní obsah

stutzen

Sloveso

  • zkrátit, přistřihnout, zastřihnouteine Hecke stutzenzkrátit živý plotj-m/sich den Bart stutzenpřistřihnout komu/si vousy

Vyskytuje se v

stützen: sich stützenauf j-n/etw. opřít se o koho/co

stützen: sich stützenauf etw. Akk opřít/opírat se o co

Stock: sich auf einen Stock stützenopírat se o hůl

stützen: einen Pfahl stützenpodepřít kůl

stützen: den Verletzten stützenpodpírat zraněného

stützen: die Hände in die Hüften stützendát ruce v bok

stützen: eine Behauptung auf Beweise stützenpodpořit tvrzení důkazy

stützen: Diese Behauptung stützt sich auf Fakten.Toto tvrzení se opírá o fakta.