Hlavní obsah

fern

Přídavné jméno

  • von j-m/etw. daleký, vzdálený od koho/čeho země, cíl cesty ap.in ferner Stadt arbeitenpracovat ve vzdáleném městě

Předložka; s 3. pád

  • daleko od města, hluku ap.fern der Heimatdaleko od vlasti

Vyskytuje se v

Ferne: v daleké budoucnosti/minulostiin weiter Ferne

nahe: zblízka i zdaleka, odevšadvon nah und fern

Osten: Dálný východder Ferne Osten

fern: daleko od vlastifern der Heimat

fernliegen: Bylo jí cizí pomlouvat svého kolegu.Es lag ihr fern, ihren Kollegen zu beleidigen.

grüßen: Kostelní zvony nás zdravily už z dálky.Die Kirchenglocken grüßten uns schon von ferne.

dál: zadívat se do dáliin die Ferne schauen

daleko: daleko od domovafern von der Heimat

daleký: daleká zeměfernes Land

dálka: poznat kouzlo dálekdie Zauber der Ferne kennenlernen

když: Když mám čas, dívám se na televizi.Wenn ich Zeit habe, sehe ich fern.

mihotat se: V dálce se mihotalo červené světlo.Ein rotes Licht flimmerte in der Ferne.

postava: vidět v dálce tmavou postavuin der Ferne eine dunkle Gestalt sehen

rachotit: V dáli rachotí kulomet.In der Ferne rattert das Maschinengewehr.

rozléhat se: Vzdálené kroky se rozléhaly chodbou.Ferne Schritte hallten im Flur.

ti, ty, ta: Vidíš ty hory v dáli?Siehst du die Berge in der Ferne?

utichnout: Kroky utichly v dálce.Die Schritte verstummten in der Ferne.

vzdálený: vzdálená budoucnostdie ferne Zukunft

zahledět se: zadívat se do dálkyden Blick in die Ferne richten

zblízka: zblízka i zdalekavon nah und fern