Hlavní obsah

různý

Přídavné jméno

  1. (různorodý, rozmanitý) verschieden, allerlei, verschiedenartiglidé nejrůznějších národnostídie Menschen verschiedener Nationalitätenpro různé příležitostifür verschiedene Gelegenheiten
  2. (odlišný, rozdílný) verschieden, unterschiedlichdvě různé povahyzwei unterschiedliche Temperamentepracovat za různých podmínekunter verschiedenen Bedingungen arbeiten

Vyskytuje se v

míchat: Du verwechselst zwei verschiedene Begriffe!Mícháš dva různé pojmy!

neplodnost: unterschiedliche Ursachen der Unfruchtbarkeitrůzné příčiny neplodnosti

provedení: in verschiedenen Ausführungenv různém provedení

směšovat: zwei (verschiedene) Sachen verwechselnsměšovat dvě (různé) věci

velikost: Gegenstände verschiedener Größepředměty různé velikosti

allerhand: allerhand Schwierigkeiten habenmít různé potíže

Auffassung: unterschiedliche Auffassungen von der Ehe habenmír různé názory na manželství

gegeneinanderstellen: verschiedene Konzepte gegeneinanderstellenpostavit proti sobě různé koncepty srovnat

nennen: verschiedene Beispiele nennenvyjmenovat různé příklady

různý: die Menschen verschiedener Nationalitätenlidé nejrůznějších národností