Hlavní obsah

zdát se

Vyskytuje se v

povědomý: Zdál se jí povědomý.Er kam ihr vertraut/bekannt vor.

příšerný: Zdál se mi příšerný sen.Ich hatte einen grässlichen Traum.

spanisch: nezdát se, zdát se divný komuj-m spanisch vorkommen

zdát se: Zdá se, že na to zapomněl.Er scheint es zu vergessen.