Hlavní obsah

myšlenka

Vyskytuje se v

obrozenecký: die Wiedergeburtsideenobrozenecké myšlenky

kolovat: Die Gedanken gehen in seinem Kopf um.Myšlenky mu kolují hlavou.

kuriózní: ein kurioser Gedankekuriózní myšlenka

mihnout se: Durch den Kopf fuhr ihm ein bösartiger Gedanke.přen. Hlavou se mu mihla zlomyslná myšlenka.

nosný: die tragende Idee eines Romansnosná myšlenka románu

originální: ein origineller Gedankeoriginální myšlenka

planout: Er glühte für seine Idee.Plál pro svou myšlenku.

pohrávat si: mit Selbstmordgedanken spielenpřen. pohrávat si s myšlenkou na sebevraždu

ponurý: düstere Gedanken habenmít ponuré myšlenky

postup: die Gedankenfolgepostup myšlenek

přebrat: Sie übernahm seine Idee.Přebrala jeho myšlenku.

předstihnout: Die Tat ist dem Gedanken zuvorgekommen.Čin předstihl myšlenku.

přesah: das Übergreifen der Gedankenpřesah myšlenek

převratný: umwälzende Gedankenpřevratné myšlenky

rojit se: Durch seinen Kopf schwirren unterschiedliche Gedanken.přen. Rojí se mu v hlavě různorodé myšlenky.

rozporuplný: ein kontroverser Gedankerozporuplná myšlenka

rozvést: einen Gedanken ausführenrozvést myšlenku

vyfouknout: Er hat mir meine Idee geklaut.Vyfoukl mi moji myšlenku.

vzpouzet se: Ich sträube mich gegen diesen Gedanken.Vzpouzím se této myšlence.

zamlouvat se: Der Einfall sagt mir zu.Ta myšlenka se mi zamlouvá.

zformovat: seine Gedanken in einen Satz formenzformovat myšlenky do věty

zhřešit: in Gedanken sündigenzhřešit myšlenkou

získat: Leute für eine gute Idee gewinnenzískat lidi pro dobrou myšlenku

otec: Der Wunsch ist der Vater des Gedankens.Přání bývá otcem myšlenky.

přání: Der Wunsch ist der Vater des Gedankens.Přání je otcem myšlenky.

přijít: auf andere Gedanken kommenpřijít na jiné myšlenky

Idee: j-n auf die Idee bringenpřivést koho na myšlenku

ähnlich: Ich hatte einen ähnlichen Gedanken wie du.Měla jsem podobnou myšlenku jako ty.

allein: Allein der Gedanke, das zu tun, war abscheulich.Samotná myšlenka to udělat byla odporná.

fassen: seine Gedanken in Worte fassenslovy vyjádřit své myšlenky

formulieren: einen Gedanken präzise formulierenprecizně formulovat myšlenku

Gedanke: Wir müssen ihn auf andere Gedanken bringen.Musíme ho přivést na jiné myšlenky. rozveselit ap.

schaudern: Es schaudert mich bei diesem Gedanken.Děsím se té myšlenky.

Vater: přen. der geistige Vater einer Ideeduchovní otec myšlenky

versteifen: sich auf einen Gedanken versteifenneústupně trvat na myšlence

myšlenka: slawische Ideeslovanská myšlenka