Hlavní obsah

Idee

Vyskytuje se v

Idee: fixní idea, utkvělá představa často chybnáfixe Idee

der, die, das: To je nápad!Das ist die Idee!

glühen: Je zapálená pro svou ideu.Sie glüht für ihre Idee.

löblich: Díky jeho skvělému nápadu jsem teď švorc.Dank seiner löblichen Idee bin ich jetzt pleite.

restlos: Byl tvým nápadem naprosto nadšen.Er war von deiner Idee restlos begeistert.

sprühen: Jen srší dobrými nápady.přen. Er sprüht nur vor guten Ideen.

übernehmen: převzít nápad od kohovon j-m eine Idee übernehmen

Vater: duchovní otec myšlenkypřen. der geistige Vater einer Idee

myšlenka: slovanská myšlenkaslawische Idee

představa: mít utkvělou představueine fixe Idee haben

báječný: mít báječný nápadeine tolle Idee haben

idea: idea spravedlnostidie Idee der Gerechtigkeit

nákaza: Jejich názory se šířily jako nákaza.Ihre Ideen verbreiten sich wie die Pest.

nápad: Máš snad nějaký nápad?Hast du vielleicht eine Idee?

nosný: nosná myšlenka románudie tragende Idee eines Romans

obrovský: obrovský nápadeine riesige Idee

planout: Plál pro svou myšlenku.Er glühte für seine Idee.

prima: prima nápadtolle Idee

přebrat: Přebrala jeho myšlenku.Sie übernahm seine Idee.

schválit: schválit nápadeine Idee gutheißen

sršet: Srší jen dobrými nápady.Er sprüht nur so vor guten Ideen.

utkvělý: utkvělá představaeine fixe Idee

vnuknout: vnuknout komu dobrý nápadj-m eine gute Idee eingeben

vyfouknout: Vyfoukl mi moji myšlenku.Er hat mir meine Idee geklaut.

vymluvit: Musíme mu ten nápad vymluvit.Wir müssen ihn von der Idee abbringen.

získat: získat lidi pro dobrou myšlenkuLeute für eine gute Idee gewinnen

fix: utkvělá představaeine fixe Idee