Hlavní obsah

nápad

Podstatné jméno, rod mužský

  • die Idee, der EinfallMáš snad nějaký nápad?Hast du vielleicht eine Idee?To je dobrý nápad.Das ist eine gute Idee.

Vyskytuje se v

báječný: mít báječný nápadeine tolle Idee haben

obrovský: obrovský nápadeine riesige Idee

pohořet: S tím nápadem u něj pohoříš.Mit diesem Vorschlag blitzt du bei ihm ab.

prima: prima nápadtolle Idee

schválit: schválit nápadeine Idee gutheißen

sršet: Srší jen dobrými nápady.Er sprüht nur so vor guten Ideen.

ukrást: přen., expr. ukrást kolegovi nápaddem Kollegen den Plan klauen

vnuknout: vnuknout komu dobrý nápadj-m eine gute Idee eingeben

vylíhnout se: V hlavě se mi vylíhl spásný nápad.Ich habe einen rettenden Plan ausgeheckt.

vymluvit: Musíme mu ten nápad vymluvit.Wir müssen ihn von der Idee abbringen.

Idee: mít dobrý nápadeine gute Idee haben

der, die, das: To je nápad!Das ist die Idee!

löblich: Díky jeho skvělému nápadu jsem teď švorc.Dank seiner löblichen Idee bin ich jetzt pleite.

restlos: Byl tvým nápadem naprosto nadšen.Er war von deiner Idee restlos begeistert.

sprühen: Jen srší dobrými nápady.přen. Er sprüht nur vor guten Ideen.

übernehmen: převzít nápad od kohovon j-m eine Idee übernehmen

nápad: Máš snad nějaký nápad?Hast du vielleicht eine Idee?