Hlavní obsah

Vater

Der, podstatné jméno~s, -ä-

  1. otec biologickýpřen. der geistige Vater einer Ideeduchovní otec myšlenkyj-s leiblicher Vaterčí vlastní otec
  2. otec, ochránce chudých ap.
  3. náb.Otec, Bůh
  4. kniž. zast.předkové, praotcidas Land der Väterzemě předků

Vyskytuje se v

aufnehmen: Der Vater nahm das Kind auf.Otec zvedl dítě do náručí.

der, die, das: Der Vater schläft.Otec spí.

euer: euer Vaterváš otec

geraten: Sie gerät nach dem Vater.Podobá se otci

gleichen: Er gleicht seinem Vater nicht.Nepodobá se svému otci.

herantragen: eine Bitte an den Vater herantragenpřednést prosbu otci

kneifen: vor dem Vater kneifenzdekovat se před otcem, pláchnout otci

kommen: Er kam seinem Vater frech.Choval se ke svému otci drze.

überragen: Er überragt seinen Vater um Haupteslänge.Je o hlavu vyšší než otec.

verweisen: Der Vater verwies dem Jungen seine Verhaltensweise.Otec vytýkal chlapci jeho chování.

was: Was ist dein Vater?Čím je tvůj otec?

zulaufen: Die Kinder liefen auf den Vater zu.Děti přiběhly k otci.

bůh: Gott Vater/Sohn und Heiliger GeistBůh Otec/Syn a Duch svatý

duchovní: geistlicher Vaterduchovní otec

otec: der Heilige VaterSvatý otec

z, ze: vom Vater auf den Sohnz otce na syna

být: Der Vater ist im Garten.Otec je na zahradě.

navádět: die Kinder gegen den Vater aufwiegelnnavádět děti proti otci

po: vom Vater ein Haus erbenzdědit dům po otci

podle: den Sohn nach seinem Vater nennenpojmenovat syna podle otce

podobný: dem Vater ähnlich seinbýt podobný otci

přísný: ein strenger Vaterpřísný otec

rozhněvaný: zorniger Vaterrozhněvaný otec

vtrhnout: Der Vater stürmte als Erster zur Tür herein.Táta vtrhl do dveří jako první.

vyškemrat: Sie schwatzte ihrem Vater einen Hunderter ab.Vyškemrala od táty stovku.

zruinovat: Vaters Betrieb ruinierenzruinovat otcův podnik

přání: Der Wunsch ist der Vater des Gedankens.Přání je otcem myšlenky.

Vater: j-s leiblicher Vaterčí vlastní otec