Hlavní obsah

pozorovat

Vyskytuje se v

bedlivě: bedlivě pozorovat coetw. wachsam beobachten

bezpečný: pozorovat co z bezpečné vzdálenostietw. aus sicherer Entfernung beobachten

chladně: chladně pozorovat koho/coj-n/etw. kühl betrachten

obdiv: pozorovat co pln obdivuetw. voller Bewunderung betrachten

Argwohn: j-n mit Argwohn betrachtenpozorovat koho s nedůvěrou

betrachten: sein Bild im Spiegel betrachtenpozorovat svůj obraz v zrcadle

Nähe: j-n/etw. aus der Nähe betrachtenpozorovat koho/co zblízka

wachsam: etw. wachsam beobachtenbedlivě pozorovat co