Hlavní obsah

pozorovat

Vyskytuje se v

bedlivě: bedlivě pozorovat coetw. wachsam beobachten

bezpečný: pozorovat co z bezpečné vzdálenostietw. aus sicherer Entfernung beobachten

chladně: chladně pozorovat koho/coj-n/etw. kühl betrachten

obdiv: pozorovat co pln obdivuetw. voller Bewunderung betrachten

Argwohn: pozorovat koho s nedůvěrouj-n mit Argwohn betrachten

betrachten: pozorovat svůj obraz v zrcadlesein Bild im Spiegel betrachten

Nähe: pozorovat koho/co zblízkaj-n/etw. aus der Nähe betrachten

wachsam: bedlivě pozorovat coetw. wachsam beobachten