Hlavní obsah

považovat

Vyskytuje se v

autorita: považovat koho za autorituj-n für eine Autorität halten

bezdůvodný: považovat zákaz za bezdůvodnýdas Verbot für grundlos halten

bezinfekční: Kdo má negativní test, je považován za bezinfekčního.Wer einen negativen Test hat, gilt als nicht ansteckend.

bezpředmětný: považovat co za bezpředmětnéetw. für gegenstandslos halten

definitivní: považovat co za definitivníetw. für definitiv halten

intelektuál: považovat koho za intelektuálaj-n zu den Intellektuellen zählen

inteligentní: považovat za inteligentního člověka kohoj-n für einen intelligenten Menschen halten

nebezpečný: považovat koho za nebezpečnéhoj-n für gefährlich halten

odborník: považovat koho za odborníkaj-n für einen Fachmann halten

přiměřený: co považovat za přiměřenéetw. für angemessen halten

výmysl: považovat co za výmysletw. für eine Erfindung halten

zlo: považovat co za nutné zloetw. für ein notwendiges Übel halten

zvláštní: Považovala se vždy za něco zvláštního.Sie hielt sich immer für etwas Besonderes.

betrachten: považovat koho za svého nepřítelej-n als seinen Feind betrachten

erachten: považovat co za nutnéetw. für notwendig erachten

finden: považovat co za dobréetw. gut finden

gelten: Považoval to za domluvené.Das galt ihm für ausgemacht.

halten: Jeho přítelkyni jsme nejdříve považovali za jeho dceru.Seine Freundin hielten wir erst für seine Tochter.

Pflicht: považovat co za svou povinnostetw. für seine Pflicht halten

unangebracht: co považovat za nevhodnéetw. für unangebracht halten

undenkbar: považovat co za nemyslitelnéetw. für undenkbar halten

unentbehrlich: považovat se za nepostradatelnéhosich für unentbehrlich halten

považovat: Považuje ho za přítele.Er hält ihn für einen Freund.