Hlavní obsah

autorita

Vyskytuje se v

podkopat: j-s Autorität unterminierenpodkopat čí autoritu

verfallen: Seine Autorität verfällt schnell.Jeho autorita rychle upadá.

autorita: j-n für eine Autorität haltenpovažovat koho za autoritu