Hlavní obsah

znaménko, znamínko

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. das Malmateřské znaménkodas Muttermal
  2. (interpunkční) das Zeichenrozdělovací znaménkadie Trennzeichen
  3. das (Vor)Zeichen

Vyskytuje se v

dělicí: dělicí znaménkodas Divisionszeichen

interpunkční: interpunkční znaménkodas Interpunktionszeichen, das Satzzeichen

mateřský: mateřské znaménkodas Muttermal

minusový: minusové znaménkodas Minuszeichen

plusový: plusové znaménkodas Pluszeichen

uvozovací: ling. uvozovací znaménkadie Anführungszeichen

znaménko: mateřské znaménkodas Muttermal