Hlavní obsah

passieren

Vyskytuje se v

es: Es ist etwas Schlimmes passiert.Stalo se něco špatného.

solcherart: Solcherart Fehler dürfen nicht noch einmal passieren.Takové chyby se už nesmí stát.

tun: Sie tat so, als wäre nichts passiert.Dělala, jako by se nic nestalo.

weltbewegend: přen. Es ist nichts Weltbewegendes passiert.Nic zvláštního se nestalo.

stát se: Nichts passiert.Nic se nestalo.

aby: Hoffentlich passiert ihm nichts!Aby se mu tak něco stalo!

akorát: Und so (et)was passiert gerade mir.A to se stane akorát mně.

cože: Was ist ihm passiert?Cože se mu stalo?

nejednou: Es ist mir schon öfters passiert.Už se mi to nejednou stalo.

neštěstí: Es ist ein Unglück passiert.Stalo se neštěstí.

nezřídka: Das passiert nicht selten.To se nezřídka stává.

zvláštní: Es ist nichts Seltsames passiert.Nestalo se nic zvláštního.

passieren: Er tat so, als sei nichts passiert.Dělal, jako by se nic nestalo.