Hlavní obsah

Monat

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  • měsíc časový úsekim nächsten Monatpříští měsíc, v příštím měsíciim letzten/vorigen Monatminulý měsíc, v minulém měsíciin einem Monatza měsícvor einem Monatpřed měsícemMonat für Monatměsíc co měsíc, každý měsíc

Vyskytuje se v

für: smlouva na tři měsíceein Vertrag für drei Monate

einbrechen: Zima přišla o měsíc dříve.Der Winter brach einen Monat früher ein.

Ende: být hotov s prací do konce měsícebis Ende des Monats mit der Arbeit fertig sein

Frist: tříměsíční lhůtaeine Frist von 3 Monaten

hin: Práce se protáhla až na několik měsíců.Die Arbeit vollzog sich über mehrere Monate hin.

sein: Ceny tento měsíc opět stouply.Die Preise sind in diesem Monat wieder gestiegen.

minulý: v minulém měsíciim vorigen/letzten Monat

nájem: platit nájem měsíc dopředudie Miete (für) einen Monat im Voraus bezahlen

nemluvně: tříměsíční nemluvnědrei Monate altes Baby

nový: nový měsícder neue Monat

prázdniny: dva měsíce prázdninzwei Monate Ferien

předem: objednat co na měsíc předemetw. einen Monat vorher bestellen

Monat: příští měsíc, v příštím měsíciim nächsten Monat