Hlavní obsah

příště

Vyskytuje se v

příští: nächste Station aussteigenpříští zastávku vystoupit

podruhé: Das nächste Mal kommt er nicht wieder spät.Příště už nepřijde pozdě.

pokolení: kommende Generationenpříští pokolení

týden: vorige/nächste Wocheminulý/příští týden

ab: ab nächstem Dienstagod příštího úterý

ausdehnen: den Aufenthalt bis zum folgenden Tag ausdehnenprotáhnout pobyt do příštího dne

Monat: im nächsten Monatpříští měsíc, v příštím měsíci

fahren: Wann fährt die nächste Straßenbahn?Kdy jede příští tramvaj?

Mal: das nächste Malpříště

Woche: kommende/nächste Wochepříští týden

folgen: Die Fortsetzung folgt.Pokračování příště.

příště: Das nächste Mal beenden wir das.Příště to dokončíme.