Hlavní obsah

týden

Podstatné jméno, rod mužský

  • die Wocheminulý/příští týdenvorige/nächste Wochedvakrát za týdenzweimal pro Wocheod zítřka za týdenmorgen in einer Wocheza pár týdnůin einigen Wochen

Vyskytuje se v

průběh: innerhalb von zwei Wochenv průběhu dvou týdnů

splatný: zahlbar binnen drei Wochensplatný do tří týdnů

zápočtový: die Testatwochezápočtový týden

ano: Ich komme erst in einer Woche, ja?Přijedu až za týden, ano?

do: dreimal in einer Wochetřikrát do týdne

flákat se: Schon seit einer Woche lungert er zu Hause herum.Už týden se fláká doma.

minulý: vorige/letzte Wocheminulý týden

na: für zwei Wochen nach Rumänien fahrenjet na dva týdny do Rumunska

nejdřív: Wir sehen uns frühestens in zwei Wochen.Uvidíme se nejdřív za dva týdny.

poflakovat se: Er gammelte eine Woche am Meer.Poflakoval se týden u moře.

přibližně: Für die Vorbereitung hast du etwa eine Woche.Na přípravu máš přibližně týden.

příští: nächste Woche/nächstes Jahrpříští týden/rok

tenhleten, tuhleten, tadyhleten: in dieser Wochev tomhletom týdnu

teprve: erst vor einer Wocheteprve před týdnem

ulévat se: Seit einer Woche schwänzt er die Schule.Už týden se ulévá ze školy.

uplynulý: die Ereignisse der vergangenen Wocheudálosti uplynulého týdne

vidět se: Wir sehen uns jede Woche.Vidíme se každý týden.

vyléčit: Der Arzt heilte den Patienten in fünf Wochen (aus).Lékař vyléčil pacienta za pět týdnů.

zaspat: In dieser Woche hat er schon dreimal verschlafen.V tomto týdnu třikrát zaspal.

zítřek: ab morgen in einer Wocheod zítřka za týden

auf: auf eine Wochena jeden týden

in: in zwei Wochenza dva týdny

morgen: morgen in einer Woche/einem Jahrod zítřka za týden/rok

vor: vor drei Wochenpřed třemi týdny

Kur: Die Kur dauert zwei Wochen.Léčba trvá dva týdny.

letzt(er,e,es): in der letzten Wocheminulý týden

unterwegs: Wir waren vier Wochen unterwegs.Byli jsme na cestách čtyři týdny.

Woche: kommende/nächste Wochepříští týden

zahlbar: zahlbar binnen drei Wochensplatný do třech týdnů

zu: Sie geht jede Woche zur Gymnastik.Každý týden chodí na gymnastiku.

týden: in einigen Wochenza pár týdnů